Vi har bytt hemsida!

Torsdagen den 14 juni bytte vi hemsida och gruppsträningsschemat hittar ni på www.worldclass.se/oskarshamn/ där ni även gör era  bokningar på klasserna.

Inlogg: emailadress

Lösenord: de 6 första siffrorna i ert personnummer.