Villkor

Villkor för inlämning av barn på Junior World Class.

World Class arbetar alltid för att erbjuda bra rutiner och hög standard.

Vi har därför gjort en säkerhetsanalys baserad på tillämpliga lagar, förordningar och standarder för att kunna erbjuda medlemmar och barn en utmärkt barnpassning.

• Junior World Class (nedan kallad Junior) är tillgängligt för medlemmars barn från 1 års ålder. Medlemmen och barnet ska tillhöra samma hushåll, men behöver inte ha biologisk anknytning. World Class medlemmar får endast lämna sina egna barn på Junior, alltså inte kompisars.

• Ett besök på Junior varar max 2 timmar för barn över 2 år och max 1 timme för barn under 2 år.

• Vid ankomst till anläggningen är föräldern ansvarig för att lämna barnet/barnen till barnpassaren.

• Innan ankomst till Junior ska barnets ytterkläder och skor lämnas vid entrén alternativt i ett skåp i något av omklädningsrummen. Ta med hänglås!

• Vid ankomst till Junior ska barnet tvätta händerna.

• Om barnet sover vid incheckning på Junior och ligger kvar i barnvagnen ansvarar föräldern för att barnet och vagnen är väl säkrade.

• På Junior tar vi emot max 7 barn/tillfälle. Undantag kan göras åt båda håll beroende på barnens ålder och stämningen i barngruppen.

• Med hänsyn till andra medlemmar samt för barnets säkerhet får inga barn vistas på egen hand i övriga delar av anläggningen.

• Invänjning på Junior kan vara nödvändigt för en del barn varför föräldrarna bör planera in tid för invänjning innan den egna träningen. Vi rekommenderar att man som förälder inte går på gruppträningspass vid första lämningen utan ser till att finnas till hands i anläggningen ifall man skulle behövas.

• Inga föräldrar får vistas inne på Junior under barnpassningen med undantag av invänjningsperioden.

• Det måste vara samma förälder som hämtar och lämnar barnet. Undantag kan göras om personalen är informerade samt att det finns uppgifter om namn och personnummer på personen som ska hämta barnet. Personalen har rättighet att be om legitimation.

 

 

• En förälder måste alltid finnas i World Class lokaler under tiden barnet vistas på Junior. Föräldern måste kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Barnpassaren tar hand om barnet men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen. Om barnet är otröstligt eller inte trivs på Junior kommer föräldern bli hämtad av personalen.

• Endast barn utan smittsamma sjukdomar får vistas på Junior. Om barnet har burit på en smittsam sjukdom ska barnet ha varit symptomfri i minst två dagar innan besök på anläggningen.

• För barnets säkerhet och på grund av eventuella allergier så tillåts inte förtäring på Junior. Undantaget är välling, frukt och vatten. Se därför till att barnet kommer till Junior mätt och belåten. Föräldrar ombedes att meddela eventuella matallergier.

• För att barnpassaren ska kunna ha uppsikt över hela barngruppen byter de oftast inte blöjor på barnen utan ser till att annan personal hämtar föräldern vid behov av byte. Se till att barnet har en ny blöja vid ankomst. Föräldern hämtas även vid eventuella svårigheter vid toalettbesök.

• Med hänsyn till barnets säkerhet får egna leksaker inte tas med. Undantag gäller för snuttefiltar och gosedjur som är en trygghet för barnet. World Class är inte ansvarig för de saker som barnet tar med sig till Junior eller för saker som är placerade i eventuella barnvagnar.

• Mindre barn rekommenderas att ha halkfria strumpor på sina fötter vid besök på Junior.

• Barnet kan komma i kontakt med doftande parfym eller lotion. Föräldrar ombedes att informera om eventuell känslighet och allergi.