Trivselregler och policy

Trivselregler och policy

För allas trivsel och säkerhet har vi följande trivselregler på World Class Oskarshamn.

Medlemskortet är personligt och får inte lånas ut.

Som medlem får du inte ta med icke medlemmar utan lov in i lokalerna när anläggningen är obemannad.

På World Class Oskarshamn är den mesta belysning automatisk för att undvika onödig energiförbrukning. Därför behöver du inte själv tända/släcka i lokalerna.

Skåpen i omklädningsrummen ska tömmas och lämnas olåsta efter varje besök om du inte har hyrt ett eget skåp. Är du intresserad av att hyra ett skåp, ta kontakt med receptionen.

Tänk på att tvätta dina träningskläder mellan dina besök hos oss. Detta för att undvika dålig lukt.

Barn får inte vistas på gym-avdelningen på grund av skaderisken.

Vi ber om att ställa ifrån dig ytterskorna vid träning i våra lokaler. Vänligen använd endast inneskor.

Vi rekommenderar att du inte tränar med tunga vikter och skivstänger om du är ensam i lokalerna. Detta pga olycksrisken.

Torka av redskap och maskiner efter dig och återställ samtliga vikter och redskap där du tog dem.

World Class förbjuder all användning och hantering av olagliga dopingpreparat i och runt World Class lokaler.